Specialuppdrag

Specialförband är militära förband med särskild utbildning, utrustning och kompetens. Förbandens uppgifter kan till exempel vara personskydd, fritagning av gisslan och underrättelseinhämtning. Från och med 2011 utgörs försvarsmaktens specialförband i Sverige av Särskilda operationsgruppen (SOG). Internationellt kända specialförband är bland annat brittiska SAS, amerikanska Delta Force och ryska Spetsnaz.

Special- eller elitförband har funnits i alla tider. Ursprunget till de flesta av dagens förband skapades under andra världskriget, under avkoloniseringen efter 1945 samt under kalla kriget. Vissa förband har också skapats som försvar mot terrorism.

Specialuppdrag är producerad av Sveriges Militärhistoriska Arv och utställningen visades ombord jagaren Småland under säsongen 2013.